Nasza oferta

Firma nasza specjalizuje się w:

 • prefabrykacji elementów wentylacji m.in.:
  • prostek i kształtek wentylacyjnych (prostokątnych i okrągłych)
  • podstaw dachowych
  • czerpni oraz wyrzutni ściennych i dachowych
  • wywietrzaków cylindrycznych
  • nawietrzaków podokiennych
  • skrzynek rozprężnych
  • okapów
  • tłumików szumu
  • przepustnic jedno- i wielopłaszczyznowych
  • przewodów izolowanych
  • króćców amortyzacyjnych
  • innych elementów nietypowych na indywidualne zamówienie
 • montażu instalacji wentylacji, rekuperacji i klimatyzacji;
 • kompletacji dostaw materiałowych
 • regulacji instalacji wentylacyjnych i pomiarów skuteczności
 • doboru elementów wentylacji, doradztwie i projektowaniu.

Zapraszamy do współpracy!

Obraz
Nasza oferta