Nasza oferta

Firma nasza specjalizuje się w:

prefabrykacji elementów wentylacji m.in.:
prostek i kształtek wentylacyjnych (prostokątnych i okrągłych)
podstaw dachowych
czerpni oraz wyrzutni ściennych i dachowych
wywietrzaków cylindrycznych
nawietrzaków podokiennych
skrzynek rozprężnych
okapów
tłumików szumu
przepustnic jedno- i wielopłaszczyznowych
przewodów izolowanych
króćców amortyzacyjnych
innych elementów nietypowych na indywidualne zamówienie
montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
kompletacji dostaw materiałowych
regulacji instalacji wentylacyjnych i pomiarów skuteczności
doboru elementów wentylacji, doradztwie i projektowaniu.
Zapraszamy do współpracy.

Obraz
Nasza oferta